ANVÄNDARVILLKOR

1 Inledning

1.1 Dessa Användarvillkor föreskriver några förhållningsregler för din användning av BidTrusters Köparapp. Vi rekommenderar därför att du läser dessa Användarvillkor. Om du inte godtar dessa Användarvillkor får du tyvärr inte använda Köparappen.

2 Användning av Köparappen

2.1 Dina inloggningsuppgifter för Köparappen är personliga. Om du misstänker att någon obehörig har tillgång till sådana ska du omedelbart meddela oss.

2.2 Du får bara använda Köparappen i enlighet med vad som anges i dessa Användarvillkor och gällande lagstiftning.

2.3 Vi kommer alltid att sträva efter att tillhandahålla den bästa tjänst vi kan och kommer att vidta rimliga ansträngningar för att se till att tjänsten är tillgänglig. Dessvärre kan dock bl.a. tekniska problem eller underhåll resultera i avbrott.

2.4 Vid misstanke om att du inte följer dessa Användarvillkor (t.ex. lägger oseriösa bud), riskerar säkerheten eller Köparappens funktion eller använder Köparappen på ett sätt som kan orsaka BidTruster eller tredje man skada kan vi stänga av din åtkomst till Köparappen.

3 Budgivning

3.1 Fastighetsmäklare väljer även om budgivningen ska ske genom Köparappen eller inte. Fastighetsmäklare kan bestämma ytterligare regler som gäller för budgivningen.

3.2 Alla bud som du lägger genom Köparappen ska vara riktiga. Detta innebär att du ska ha en avsikt att förvärva det objekt som du lägger bud på genom Köparappen.

4 Personuppgifter

4.1 Vi kommer i samband med din användning av Köparappen att behandla personuppgifter om dig i rollen som personuppgiftsansvarig. Sådan behandling sker i enlighet med vår personuppgiftspolicy, tillgänglig här

5 Ansvar

5.1 Köparappen tillhandahålls som den är. Vi tillhandahåller endast ett verktyg för att underlätta informationsutbytet mellan bostadsköpare och fastighetsmäklare. Fastighetsmäklare publicerar bostadsobjekt i Köparappen och ansvarar för att information om objekten är korrekta. Vi granskar inte publicerade objekt eller dess innehåll. Vi har ingen kontroll över och är inte part i någon transaktion som förmedlas genom Köparappen. Användning av Köparappen sker på egen risk. BidTruster är inte ansvarig vid eventuellt avbrott eller fel.

6 Övrigt

6.1 Vi kan komma att ändra dessa Användarvillkor från tid till annan och kommer då att informera om sådana ändringar. Vi förbehåller oss rätten att ändra i tjänsten eller att upphöra med att tillhandahålla hela eller delar av tjänsten. Vi kan till exempel välja att sluta tillhandahålla tjänst som sällan används.

6.2 Du kan kontakta oss via info@bidtruster.se om du har frågor om du har frågor, synpunkter eller klagomål.

7 Tillämplig lag och tvist

7.1 Svensk lag, med undantag av lagvalsregler, ska tillämpas på Användarvillkoren. Eventuell tvist ska avgöras av svensk domstol.

 

Användarvillkoren uppdaterades senast: 2020-06-30

 

****

Kontakt
Kungsträdgårdsgatan 2
106 70 Stockholm
Bidtruster AB
Org nr: 556993-9084