1. Inledning

1.1 Dessa Användarvillkor föreskriver några förhållningsregler för din användning av BidTrusters Mäklarapp. Vi rekommenderar därför att du läser dessa Användarvillkor. Om du inte godtar dessa Användarvillkor får du tyvärr inte använda Mäklarappen.

2. Användning av Mäklarappen

2.1. Dina inloggningsuppgifter för Mäklarappen är personliga. Om du misstänker att någon obehörig har tillgång till sådana ska du omedelbart meddela mäklarfirman och oss.

2.2. All din användning av Mäklarappen måste vara förenlig med Användarvillkoren, gällande lagstiftning, god mäklarsed och annan reglering som rör din verksamhet och/eller yrkesutövning. Du ska även följa skriftliga instruktioner från oss.

2.3. Du får inte publicera material som kan innehålla material, såsom bilder, bostadsbeskrivningar, som du inte har rätt att använda eller som kan uppfattas som olämpligt eller kränkande. Immaterialrättsligt skyddat material får endast publiceras i Mäklarappen om det sker med rättighetsinnehavarens tillåtelse, som även ska innefatta rätt för oss att nyttja materialet i tjänsten. Om vi upplever att publicerat material inte uppfyller vad som anges i Användarvillkoren kan vi komma, men har ingen skyldighet, att ta bort det.

2.4. Vi kommer alltid att sträva efter att tillhandahålla den bästa tjänst vi kan och kommer att vidta rimliga ansträngningar för att se till att tjänsten är tillgänglig. Dessvärre kan dock bl.a. tekniska problem eller underhåll resultera i avbrott.

2.5. Vid misstanke om att du inte följer avtalade villkor eller riskerar säkerheten eller Mäklarappes funktion eller använder Mäklarappen på ett sätt som kan orsaka BidTruster eller tredje man skada kan vi stänga av din och/eller mäklarfirmans åtkomst till Mäklarappen.

3. Personuppgifter

3.1. Vi kommer i samband med din användning av Mäklarappen att behandla personuppgifter om dig i rollen som personuppgiftsansvarig. Sådan behandling sker i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

4. Ansvar

4.1. Mäklarappen tillhandahålls som den är. Vi tillhandahåller endast ett verktyg för att underlätta informationsutbytet mellan fastighetsmäklare och bostadsköpare. Vi har ingen kontroll över och är inte part i någon transaktion som förmedlas genom Mäklarappen. Användning av Mäklarappen sker på egen risk.

5. Övrigt

5.1. Vi kan komma att ändra dessa Användarvillkor från tid till annan och kommer då att informera om sådana ändringar. Vi förbehåller oss rätten att ändra i tjänsten eller att upphöra med att tillhandahålla hela eller delar av tjänsten. Vi kan till exempel välja att sluta tillhandahålla tjänst som sällan används.

5.2. Mäklarappen tillhandahålls utan kostnad, om inte annat anges. Om du accepterar betalningsansvar för viss tjänst, efter att ha fått information om kostnaden och eventuella andra villkor, gör du så för mäklarfirmans räkning.

5.3. Du kan kontakta oss via info@bidtruster.se om du har frågor om du har frågor, synpunkter eller klagomål.

5.4. Utöver dessa Användarvillkor har BidTruster och den mäklarfirma du arbetar för ingått ett Anslutningsavtal. Anslutningsavtalet innehåller ytterligare villkor gällande mäklarfirmans användning av tjänsten.

Användarvillkoren uppdaterades senast: 2020-06-17